• Wifi di UTHM
 • Makmal PTM
 • Lupa katalaluan TCIS & SMAP
 • Kerosakan Aset ICT UTHM
 • Google Staf & Siswa
 • Microsoft 365 Staf & Siswa
 • Sistem Aplikasi UTHM
 • dan lain-lain
Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai perkhidmatan yang di sediakan oleh PTM

 • Pinjaman/Pemulangan Bahan
 • Online Database
 • Ezproxy (off campus access)
 • Turnitin
 • SMPU
 • Akaun Perpustakaan
 • Shibboleth Sifulan
 • dan lain-lain
Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai perkhidmatan yang di sediakan oleh PTTA

 • Aduan Kerosakan
 • Permohonan Tempahan Ruang & Majlis
Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai perkhidmatan yang di sediakan oleh PPP

Undergraduate Students Postgraduate Students

Pejabat anda kini sudah menyediakan saluran whatsapp? Anda kini boleh menghubungi kami di it @ uthm.edu.my atau whatsapp kami di PTM untuk pertanyaan dan penyenaraian di sini.